Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 44 79.545% 100% 20.455%
2021 39 84.615% 86.842% 2.564%
2020 38 94.737% 100% 5.263%
2019 28 89.286% 89.286% 0%
2018 40 92.5% 100% 7.5%
2017 40 85% 87.179% 2.5%
2016 39 97.436% 100% 2.564%
2015 36 97.222% 97.222% 0%
2014 29 75.862% 81.481% 6.897%
2013 43 95.349% 97.619% 2.326%
2012 24 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500501 44
  80%
  100%
  20%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2021 2500501 39
  85%
  87%
  3%
2020 2500501 38
  95%
  100%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500501 28
  89%
  89%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500241 1
  100%
  100%
  0%
2500501 40
  92%
  100%
  8%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2017 2500501 40
  85%
  87%
  2%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2016 2500501 39
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500501 36
  97%
  97%
  0%
2014 2500501 29
  76%
  81%
  7%
2013 2500501 43
  95%
  98%
  2%
2012 2500501 24
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500501 44 5% 0% 16% 57% 0% 20%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2021 2500501 39 3% 8% 28% 46% 13% 3%
2020 2500501 38 5% 0% 50% 39% 0% 5%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2019 2500501 28 4% 11% 39% 36% 11% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500241 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500501 40 5% 5% 38% 45% 0% 8%
1353 48 0% 33% 33% 33% 0% 0%
2017 2500501 40 3% 3% 30% 50% 13% 3%
1353 32 0% 0% 50% 0% 50% 0%
2016 2500501 39 8% 10% 49% 31% 0% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500501 36 3% 3% 22% 69% 3% 0%
2014 2500501 29 7% 10% 31% 28% 17% 7%
2013 2500501 43 0% 14% 47% 35% 2% 2%
2012 2500501 24 8% 25% 50% 17% 0% 0%