Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2021 3 0% 0% 100%
2020 11 36.364% 100% 63.636%
2019 20 65% 86.667% 25%
2018 43 62.791% 75% 16.279%
2017 53 64.151% 89.474% 28.302%
2016 47 59.574% 75.676% 21.277%
2015 55 61.818% 80.952% 23.636%
2014 67 68.657% 83.636% 17.91%
2013 87 59.77% 72.222% 17.241%
2012 75 65.333% 79.032% 17.333%
2011 59 47.458% 96.552% 50.847%
2010 34 73.529% 100% 26.471%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501002 1
  100%
  100%
  0%
2021 2501002 3
  0%
  0%
  100%
2020 2501002 11
  36%
  100%
  64%
2019 2501002 20
  65%
  87%
  25%
2018 2501002 43
  63%
  75%
  16%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501002 53
  64%
  89%
  28%
2016 2501002 47
  60%
  76%
  21%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2501002 55
  62%
  81%
  24%
2014 2501002 67
  69%
  84%
  18%
2013 2501002 87
  60%
  72%
  17%
2012 2501002 75
  65%
  79%
  17%
2011 2501002 59
  47%
  97%
  51%
2010 2501002 34
  74%
  100%
  26%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501002 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2501002 3 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2501002 11 0% 0% 18% 18% 0% 64%
2019 2501002 20 5% 0% 10% 50% 10% 25%
2018 2501002 43 2% 2% 23% 35% 21% 16%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2501002 53 0% 0% 13% 51% 8% 28%
2016 2501002 47 2% 2% 15% 40% 19% 21%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2501002 55 0% 0% 9% 53% 15% 24%
2014 2501002 67 0% 0% 37% 31% 13% 18%
2013 2501002 87 0% 0% 15% 45% 23% 17%
2012 2501002 75 3% 0% 12% 51% 17% 17%
2011 2501002 59 3% 0% 15% 29% 2% 51%
2010 2501002 34 3% 0% 9% 62% 0% 26%