Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 3 66.667% 100% 33.333%
2021 2 100% 100% 0%
2020 6 100% 100% 0%
2019 19 100% 100% 0%
2018 12 66.667% 88.889% 25%
2017 12 83.333% 90.909% 8.333%
2016 9 88.889% 100% 11.111%
2015 16 93.75% 100% 6.25%
2014 22 86.364% 100% 13.636%
2013 28 82.143% 82.143% 0%
2012 11 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501002 3
  67%
  100%
  33%
2021 2501002 2
  100%
  100%
  0%
2020 2501002 6
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2501002 19
  100%
  100%
  0%
2018 2501002 12
  67%
  89%
  25%
2017 2501002 12
  83%
  91%
  8%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2016 2501002 9
  89%
  100%
  11%
2015 2501002 16
  94%
  100%
  6%
2014 2501002 22
  86%
  100%
  14%
2013 2501002 28
  82%
  82%
  0%
2012 2501002 11
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501002 3 0% 67% 0% 0% 0% 33%
2021 2501002 2 50% 0% 0% 50% 0% 0%
2020 2501002 6 17% 67% 17% 0% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2019 2501002 19 5% 16% 47% 32% 0% 0%
2018 2501002 12 8% 8% 25% 25% 8% 25%
2017 2501002 12 0% 0% 50% 33% 8% 8%
1353 64 25% 0% 75% 0% 0% 0%
2016 2501002 9 11% 0% 78% 0% 0% 11%
2015 2501002 16 6% 0% 50% 38% 0% 6%
2014 2501002 22 5% 9% 55% 18% 0% 14%
2013 2501002 28 7% 4% 32% 39% 18% 0%
2012 2501002 11 9% 0% 55% 36% 0% 0%