Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 7 57.143% 100% 42.857%
2021 7 57.143% 100% 42.857%
2020 16 75% 100% 25%
2019 24 91.667% 100% 8.333%
2018 18 94.444% 100% 5.556%
2017 29 93.103% 100% 6.897%
2016 38 89.474% 100% 10.526%
2015 44 90.909% 100% 9.091%
2014 22 95.455% 100% 4.545%
2013 23 95.652% 100% 4.348%
2012 17 94.118% 100% 5.882%
2011 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501002 7
  57%
  100%
  43%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501002 7
  57%
  100%
  43%
2020 2501002 16
  75%
  100%
  25%
2019 2501002 24
  92%
  100%
  8%
2018 2501002 18
  94%
  100%
  6%
2017 2501002 29
  93%
  100%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501002 38
  89%
  100%
  11%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2501002 44
  91%
  100%
  9%
2014 2501002 22
  95%
  100%
  5%
2013 2501002 23
  96%
  100%
  4%
2012 2501002 17
  94%
  100%
  6%
2011 2501002 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501002 7 14% 14% 29% 0% 0% 43%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2501002 7 14% 14% 29% 0% 0% 43%
2020 2501002 16 6% 13% 44% 13% 0% 25%
2019 2501002 24 4% 25% 58% 4% 0% 8%
2018 2501002 18 6% 11% 78% 0% 0% 6%
2017 2501002 29 3% 31% 59% 0% 0% 7%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2501002 38 3% 5% 74% 8% 0% 11%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2501002 44 5% 5% 75% 7% 0% 9%
2014 2501002 22 0% 23% 68% 5% 0% 5%
2013 2501002 23 4% 26% 65% 0% 0% 4%
2012 2501002 17 0% 12% 76% 6% 0% 6%
2011 2501002 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%