Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2021 4 100% 100% 0%
2020 7 57.143% 100% 42.857%
2019 28 92.857% 96.296% 3.571%
2018 40 90% 92.308% 2.5%
2017 32 84.375% 87.097% 3.125%
2016 42 88.095% 88.095% 0%
2015 47 80.851% 82.609% 2.128%
2014 64 78.125% 78.125% 0%
2013 49 89.796% 89.796% 0%
2012 42 88.095% 90.244% 2.381%
2011 27 92.593% 92.593% 0%
2010 1 0% 0% 100%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501002 1
  100%
  100%
  0%
2021 2501002 4
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2501002 7
  57%
  100%
  43%
2019 2501002 28
  93%
  96%
  4%
2018 2501002 40
  90%
  92%
  2%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2017 2501002 32
  84%
  87%
  3%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2016 2501002 42
  88%
  88%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2015 2501002 47
  81%
  83%
  2%
2014 2501002 64
  78%
  78%
  0%
2013 2501002 49
  90%
  90%
  0%
2012 2501002 42
  88%
  90%
  2%
2011 2501002 27
  93%
  93%
  0%
2010 2501002 1
  0%
  0%
  100%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501002 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2501002 4 25% 25% 50% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2501002 7 14% 14% 29% 0% 0% 43%
2019 2501002 28 0% 14% 46% 32% 4% 4%
2018 2501002 40 3% 0% 38% 50% 8% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2501002 32 0% 3% 34% 47% 13% 3%
1353 64 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2016 2501002 42 0% 2% 33% 52% 12% 0%
1353 48 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2501002 47 0% 2% 38% 40% 17% 2%
2014 2501002 64 0% 2% 27% 50% 22% 0%
2013 2501002 49 4% 8% 37% 41% 10% 0%
2012 2501002 42 0% 0% 43% 45% 10% 2%
2011 2501002 27 0% 0% 48% 44% 7% 0%
2010 2501002 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%