Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2021 2 100% 100% 0%
2020 18 100% 100% 0%
2019 10 90% 100% 10%
2018 19 100% 100% 0%
2017 18 83.333% 93.75% 11.111%
2016 35 100% 100% 0%
2015 44 97.727% 100% 2.273%
2014 34 97.059% 100% 2.941%
2013 23 100% 100% 0%
2012 13 100% 100% 0%
2011 1 0% 0% 100%
2010 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501002 1
  100%
  100%
  0%
2021 2501002 2
  100%
  100%
  0%
2020 2501002 18
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2501002 10
  90%
  100%
  10%
2018 2501002 19
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501002 18
  83%
  94%
  11%
2016 2501002 35
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2501002 44
  98%
  100%
  2%
2014 2501002 34
  97%
  100%
  3%
2013 2501002 23
  100%
  100%
  0%
2012 2501002 13
  100%
  100%
  0%
2011 2501002 1
  0%
  0%
  100%
2010 2501002 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501002 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501002 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2020 2501002 18 6% 61% 28% 6% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2019 2501002 10 10% 10% 60% 10% 0% 10%
2018 2501002 19 0% 11% 63% 26% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2501002 18 6% 0% 56% 22% 6% 11%
2016 2501002 35 3% 11% 69% 17% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2501002 44 5% 5% 43% 45% 0% 2%
2014 2501002 34 3% 0% 79% 15% 0% 3%
2013 2501002 23 4% 17% 78% 0% 0% 0%
2012 2501002 13 8% 0% 92% 0% 0% 0%
2011 2501002 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2010 2501002 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%