UAB

Grau en Estudis de Català i de Clàssiques ( Suprimit )

Dades DGU
  • GRAU00000370 Graduat en Estudis de Català i de Clàssiques
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2018 100% 100% 0%
2017 92% 92% 0%
2016 56% 82% 31%
2015 78% 85% 8%
2014 70% 79% 12%
2013 82% 89% 7%
2012 72% 76% 6%
2011 68% 80% 16%
2010 62% 85% 27%
2009 93% 93% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2018 33% 0% 67% 0% 0%
2017 8% 8% 27% 49% 8%
2016 3% 11% 24% 45% 18%
2015 13% 0% 33% 38% 15%
2014 11% 11% 23% 34% 21%
2013 22% 10% 23% 33% 11%
2012 24% 6% 27% 19% 24%
2011 9% 9% 29% 32% 20%
2010 0% 0% 37% 48% 15%
2009 0% 7% 53% 33% 7%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np