Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2020 76 12 37
2019 51 15 30
2018 55 13 30
2017 43 10 30
2016 46 7 30
2015 48 16 30
2014 49 15 30
2013 53 9 30
2012 79 14 30
2011 92 9 30
2010 70 18 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 81.69% 80.7%
2018 70.73% 60.76%
2017 82.23% 77.78%
2016 81.06% 51.43%
2015 83.85% 83.85%
2014 81.27% 72.79%
2013 75% 72.22%
2012 66.56% 62.8%
2011 56.93% 44.05%
2010 60.65% 59.69%
2009 44.04% 44.04%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats