Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2015 40 6 20
2014 37 5 20
2013 44 8 20
2012 38 5 30
2011 55 9 30
2010 34 3 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 100% %
2018 92.31% %
2017 85.11% 75%
2016 73.38% 68.33%
2015 80.39% 75%
2014 69.94% 82%
2013 61.88% 67.42%
2012 70.32% 78.18%
2011 50% 47.48%
2010 47.14% 47.14%
2009 32.5% 32.5%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats