Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2015 18 0 20
2014 14 2 20
2013 13 0 20
2012 25 2 30
2011 29 3 30
2010 20 3 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 77.78% %
2017 92.31% %
2016 88.37% 100%
2015 66% 0%
2014 64.29% 48%
2013 83.1% 33.33%
2012 78.95% 70.27%
2011 68.29% 68.33%
2010 46.43% 46.43%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats