UAB

Grau en Estudis de Francès i Català ( Suprimit )

Dades DGU
  • GRAU00000373 Graduat en Estudis de Francès i Català
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2018 78% 88% 11%
2017 92% 96% 4%
2016 88% 92% 5%
2015 67% 85% 20%
2014 65% 76% 15%
2013 84% 88% 4%
2012 80% 81% 2%
2011 68% 90% 24%
2010 46% 96% 52%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2018 0 12 50 25 12
2017 4 12 52 28 4
2016 5 23 33 31 8
2015 5 8 44 28 15
2014 2 3 43 28 24
2013 0 11 34 43 12
2012 0 6 36 40 19
2011 2 7 43 38 10
2010 0 8 62 25 4
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np