Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 131 18 30
2022 181 19 30
2021 123 20 30
2020 114 13 30
2019 113 12 30
2018 99 14 30
2017 64 10 30
2016 85 13 30
2015 85 11 30
2014 114 15 30
2013 152 20 30
2012 136 16 30
2011 158 12 30
2010 106 8 30

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

21140: Grau en Estudis d'Anglès i Català

Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 131 18 30
2022 181 19 30

21072: Grau en Estudis d'Anglès i Català

Sol·licituds 1a opció Oferta
2021 123 20 30
2020 114 13 30
2019 113 12 30
2018 99 14 30
2017 64 10 30
2016 85 13 30
2015 85 11 30
2014 114 15 30
2013 152 20 30
2012 136 16 30
2011 158 12 30
2010 106 8 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 72.65% 0%
2021 69.14% 67.12%
2020 70.78% 57.14%
2019 69.02% 53.72%
2018 62.14% 45.6%
2017 68.69% 51.46%
2016 67.9% 48.87%
2015 64.15% 48.91%
2014 67.55% 51.23%
2013 66.34% 36.33%
2012 64.46% 50.18%
2011 61.39% 55.25%
2010 57.14% 56.67%
2009 52.22% 52.22%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats