Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 107 11 30
2022 139 22 30
2021 107 15 30
2020 111 17 30
2019 98 11 30
2018 104 18 30
2017 70 11 30
2016 73 16 30
2015 62 12 30
2014 63 11 30
2013 78 14 30
2012 86 17 30
2011 70 16 30
2010 38 5 30

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

21141: Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques

Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 107 11 30
2022 139 22 30

21073: Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques

Sol·licituds 1a opció Oferta
2021 107 15 30
2020 111 17 30
2019 98 11 30
2018 104 18 30
2017 70 11 30
2016 73 16 30
2015 62 12 30
2014 63 11 30
2013 78 14 30
2012 86 17 30
2011 70 16 30
2010 38 5 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 84.25% %
2021 62.52% 45.05%
2020 64.24% 52.12%
2019 61.33% 39.45%
2018 66.74% 69.1%
2017 73.33% 64.62%
2016 68.85% 68.72%
2015 66.77% 42.65%
2014 73.28% 43.94%
2013 58.99% 43.88%
2012 50.87% 40.85%
2011 50.3% 48.83%
2010 34.62% 25.29%
2009 80% 80%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats