Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2019 2 100% 100% 0%
2016 1 100% 100% 0%
2015 1 100% 100% 0%
2011 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503702 2
  100%
  100%
  0%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
2502758 1
  0%
  0%
  100%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
2021 2503702 3
  100%
  100%
  0%
2500245 1
  100%
  100%
  0%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2500239 3
  33%
  50%
  33%
2502758 3
  67%
  67%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500256 3
  67%
  100%
  33%
2500243 4
  100%
  100%
  0%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2502758 2
  100%
  100%
  0%
2500240 1
  100%
  100%
  0%
2019 2500241 2
  100%
  100%
  0%
2501907 2
  100%
  100%
  0%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
2018 2500245 3
  100%
  100%
  0%
2500243 9
  100%
  100%
  0%
2016 2500243 2
  100%
  100%
  0%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
2501792 1
  100%
  100%
  0%
2015 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500243 7
  100%
  100%
  0%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2500247 1
  100%
  100%
  0%
2500240 1
  100%
  100%
  0%
2013 2500241 1
  100%
  100%
  0%
2500245 1
  100%
  100%
  0%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
2500173 1
  100%
  100%
  0%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
2012 2500256 2
  50%
  100%
  50%
2500243 2
  50%
  100%
  50%
2501856 1
  100%
  100%
  0%
2500248 1
  0%
  0%
  100%
2011 2500241 2
  100%
  100%
  0%
2500243 2
  100%
  100%
  0%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503702 2 50% 50% 0% 0% 0% 0%
2501907 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500246 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2502758 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500248 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2503702 3 33% 33% 0% 33% 0% 0%
2500245 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500239 3 0% 0% 0% 33% 33% 33%
2502758 3 0% 0% 33% 33% 33% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500256 3 0% 0% 0% 67% 0% 33%
2500243 4 25% 75% 0% 0% 0% 0%
2500501 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2502758 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500240 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500241 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2501907 2 50% 50% 0% 0% 0% 0%
2500246 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500248 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500245 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2500243 9 11% 22% 44% 22% 0% 0%
2016 2500243 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2501907 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2501792 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2015 2500256 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500243 7 14% 14% 57% 14% 0% 0%
2501907 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500246 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500247 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500240 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2013 2500241 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500245 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500246 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500173 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500248 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2012 2500256 2 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2500243 2 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2501856 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500248 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2011 2500241 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500243 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501907 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%