Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2020 1 100% 100% 0%
2019 1 0% 0% 100%
2014 3 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500245 50
  90%
  96%
  6%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
2501910 1
  100%
  100%
  0%
1353 128
  75%
  86%
  12%
2021 2500245 51
  88%
  98%
  10%
2501902 2
  100%
  100%
  0%
2501910 2
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2020 2500245 76
  91%
  95%
  4%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
2501913 1
  0%
  0%
  100%
2019 2500245 92
  91%
  97%
  5%
2501907 1
  0%
  0%
  100%
2501910 1
  0%
  0%
  100%
1353 80
  40%
  100%
  60%
2018 2500245 48
  62%
  79%
  21%
2501902 1
  100%
  100%
  0%
2501910 2
  100%
  100%
  0%
2017 2500245 63
  78%
  84%
  8%
2501910 1
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2016 2500245 84
  70%
  79%
  11%
1353 96
  67%
  80%
  17%
2015 2500245 64
  69%
  71%
  3%
2501910 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500245 68
  71%
  75%
  6%
2501902 2
  50%
  100%
  50%
2501907 3
  100%
  100%
  0%
2013 2500245 82
  77%
  82%
  6%
2501913 2
  50%
  100%
  50%
2012 2500245 64
  64%
  75%
  14%
2501910 1
  100%
  100%
  0%
2011 2500245 39
  72%
  78%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500245 50 6% 0% 52% 28% 4% 6%
2501907 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501910 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 128 0% 0% 38% 38% 13% 13%
2021 2500245 51 2% 8% 39% 37% 2% 10%
2501902 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2501910 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1353 64 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2020 2500245 76 4% 7% 53% 28% 5% 4%
2501907 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2501913 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 2500245 92 4% 3% 29% 54% 3% 5%
2501907 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2501910 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 80 0% 20% 0% 20% 0% 60%
2018 2500245 48 0% 2% 15% 44% 17% 21%
2501902 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2501910 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 2500245 63 0% 0% 16% 60% 14% 8%
2501910 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2016 2500245 84 1% 0% 18% 51% 19% 11%
1353 96 0% 0% 17% 50% 17% 17%
2015 2500245 64 2% 0% 17% 50% 28% 3%
2501910 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2014 2500245 68 0% 1% 22% 47% 24% 6%
2501902 2 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2501907 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2013 2500245 82 0% 1% 23% 52% 17% 6%
2501913 2 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2012 2500245 64 0% 3% 14% 47% 22% 14%
2501910 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2011 2500245 39 0% 3% 44% 26% 21% 8%