Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 8 87.5% 87.5% 0%
2021 7 100% 100% 0%
2020 14 71.429% 71.429% 0%
2019 7 57.143% 66.667% 14.286%
2018 5 60% 75% 20%
2017 5 100% 100% 0%
2016 2 50% 50% 0%
2015 6 100% 100% 0%
2014 9 100% 100% 0%
2013 8 75% 75% 0%
2012 2 0% 0% 0%
2011 3 66.667% 66.667% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501907 8
  88%
  88%
  0%
2021 2501907 7
  100%
  100%
  0%
2020 2500243 3
  100%
  100%
  0%
2501907 14
  71%
  71%
  0%
2019 2500243 17
  82%
  82%
  0%
2501907 7
  57%
  67%
  14%
2018 2500243 17
  88%
  100%
  12%
2501907 5
  60%
  75%
  20%
2017 2500243 11
  91%
  91%
  0%
2501907 5
  100%
  100%
  0%
2501792 2
  100%
  100%
  0%
2501856 1
  100%
  100%
  0%
2501802 4
  100%
  100%
  0%
2016 2500243 12
  75%
  90%
  17%
2501907 2
  50%
  50%
  0%
2501792 3
  33%
  50%
  33%
2501856 1
  0%
  0%
  0%
2501802 5
  60%
  60%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500243 19
  84%
  100%
  16%
2501907 6
  100%
  100%
  0%
2014 2500243 20
  85%
  94%
  10%
2501907 9
  100%
  100%
  0%
2501792 2
  100%
  100%
  0%
2501802 4
  100%
  100%
  0%
2013 2500243 14
  43%
  43%
  0%
2501907 8
  75%
  75%
  0%
2501792 2
  100%
  100%
  0%
2501856 2
  100%
  100%
  0%
2501802 3
  33%
  50%
  33%
2012 2500243 12
  58%
  64%
  8%
2501907 2
  0%
  0%
  0%
2501792 1
  100%
  100%
  0%
2501856 1
  100%
  100%
  0%
2501802 1
  100%
  100%
  0%
2011 2500243 11
  55%
  60%
  9%
2501907 3
  67%
  67%
  0%
2501802 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501907 8 0% 0% 13% 75% 13% 0%
2021 2501907 7 14% 0% 14% 71% 0% 0%
2020 2500243 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2501907 14 7% 14% 14% 36% 29% 0%
2019 2500243 17 6% 0% 12% 65% 18% 0%
2501907 7 0% 0% 29% 29% 29% 14%
2018 2500243 17 6% 6% 29% 47% 0% 12%
2501907 5 0% 0% 40% 20% 20% 20%
2017 2500243 11 0% 9% 36% 45% 9% 0%
2501907 5 0% 20% 20% 60% 0% 0%
2501792 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2501856 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501802 4 25% 0% 0% 75% 0% 0%
2016 2500243 12 0% 8% 42% 25% 8% 17%
2501907 2 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2501792 3 0% 0% 0% 33% 33% 33%
2501856 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2501802 5 0% 0% 40% 20% 40% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500243 19 0% 0% 42% 42% 0% 16%
2501907 6 17% 0% 67% 17% 0% 0%
2014 2500243 20 0% 0% 35% 50% 5% 10%
2501907 9 0% 0% 11% 89% 0% 0%
2501792 2 50% 0% 0% 50% 0% 0%
2501802 4 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2013 2500243 14 0% 0% 7% 36% 57% 0%
2501907 8 0% 0% 25% 50% 25% 0%
2501792 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2501856 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2501802 3 0% 33% 0% 0% 33% 33%
2012 2500243 12 0% 8% 0% 50% 33% 8%
2501907 2 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2501792 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501856 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501802 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2011 2500243 11 9% 9% 18% 18% 36% 9%
2501907 3 0% 0% 0% 67% 33% 0%
2501802 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%