Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 3 100% 100% 0%
2021 1 100% 100% 0%
2020 1 0% 0% 100%
2019 1 100% 100% 0%
2016 1 100% 100% 0%
2014 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501907 3
  100%
  100%
  0%
2021 2501907 1
  100%
  100%
  0%
2020 2500243 2
  50%
  100%
  50%
2501907 1
  0%
  0%
  100%
2019 2500243 1
  100%
  100%
  0%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
2018 2500243 18
  78%
  100%
  22%
2017 2500243 20
  65%
  81%
  20%
2016 2500243 15
  53%
  80%
  33%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
2015 2500243 23
  70%
  89%
  22%
2501856 1
  0%
  0%
  100%
2014 2500243 19
  68%
  81%
  16%
2501907 2
  100%
  100%
  0%
2501802 1
  0%
  0%
  100%
2013 2500243 14
  86%
  92%
  7%
2012 2500243 13
  77%
  100%
  23%
2011 2500243 9
  89%
  89%
  0%
2010 2500243 13
  85%
  100%
  15%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501907 3 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501907 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2020 2500243 2 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2501907 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 2500243 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501907 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500243 18 0% 0% 22% 56% 0% 22%
2017 2500243 20 0% 0% 30% 35% 15% 20%
2016 2500243 15 0% 0% 7% 47% 13% 33%
2501907 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500243 23 4% 4% 13% 48% 9% 22%
2501856 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2014 2500243 19 0% 11% 26% 32% 16% 16%
2501907 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2501802 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2013 2500243 14 7% 0% 7% 71% 7% 7%
2012 2500243 13 0% 0% 23% 54% 0% 23%
2011 2500243 9 11% 11% 0% 67% 11% 0%
2010 2500243 13 0% 23% 15% 46% 0% 15%