Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2021 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503702 44
  93%
  93%
  0%
2500245 3
  100%
  100%
  0%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
2501910 1
  100%
  100%
  0%
2500239 2
  100%
  100%
  0%
2500240 1
  100%
  100%
  0%
2021 2503702 41
  85%
  85%
  0%
2501907 2
  100%
  100%
  0%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
2500239 2
  100%
  100%
  0%
2502758 1
  100%
  100%
  0%
2020 2503702 30
  87%
  87%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503702 44 5% 0% 18% 70% 7% 0%
2500245 3 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2501907 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501910 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500239 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500240 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2503702 41 5% 10% 27% 44% 15% 0%
2501907 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2501801 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500246 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500239 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2502758 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2503702 30 7% 7% 33% 40% 13% 0%