UAB

Grau en Estudis d'Anglès i Francès

Dades DGU
  • GRAU00000379 Graduat en Estudis d'Anglès i Francès
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 81% 87% 8%
2021 76% 88% 14%
2020 69% 86% 20%
2019 76% 90% 15%
2018 76% 87% 12%
2017 76% 87% 12%
2016 81% 87% 7%
2015 81% 88% 8%
2014 72% 83% 13%
2013 73% 81% 10%
2012 75% 85% 11%
2011 67% 79% 15%
2010 70% 86% 19%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 4 13 41 28 13
2021 3 12 41 30 12
2020 3 13 41 29 14
2019 4 12 42 32 10
2018 3 12 34 38 13
2017 4 10 34 39 13
2016 2 9 36 41 13
2015 3 7 37 41 12
2014 5 9 32 37 17
2013 5 8 31 37 19
2012 5 7 31 43 15
2011 3 5 23 48 21
2010 6 7 39 34 14
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
100196 Adquisició del Llenguatge 3 0 0 2 1 0 0 100% 100% 0%
103360 Anàlisi Lingüístic de Documents Orals i Escrits en Llengua Francesa 3 1 0 2 0 0 0 100% 100% 0%
103395 Arts i Literatura Italianes 5 0 1 3 0 0 1 80% 100% 20%
100275 Bases Biològiques del Llenguatge 2 0 0 2 0 0 0 100% 100% 0%
103394 Cine i Literatura Italians 8 1 1 5 0 0 1 88% 100% 12%
103385 Cultura i Societat Gallegues 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
103393 Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües 5 1 2 0 2 0 0 100% 100% 0%
100227 Fonètica i Fonologia Angleses I 28 1 3 7 7 6 3 67% 75% 11%
100226 Fonètica i Fonologia Angleses II 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
103359 Fonètica i Fonologia de la Llengua Francesa 12 0 0 4 7 1 0 92% 92% 0%
103383 Francès Instrumental I 4 0 0 0 2 1 1 50% 67% 25%
103382 Francès Instrumental II 3 0 0 0 1 1 1 33% 50% 33%
100225 Gramàtica Anglesa 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
103410 Gramàtica Descriptiva Anglesa 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
100212 Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya 6 0 1 5 0 0 0 100% 100% 0%
100211 Història de la Cultura Alemanya 3 0 2 1 0 0 0 100% 100% 0%
100193 Història de la Llengua Anglesa I 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
103358 Història de la Llengua Francesa 3 1 1 1 0 0 0 100% 100% 0%
100217 Història i Cultura de les Illes Britàniques 24 0 3 16 3 2 0 92% 92% 0%
100191 Història i Cultura Dels Estats Units 13 0 0 6 2 5 0 62% 62% 0%
103384 Història Social de la Llengua Gallega 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100038 Idioma Modern I (Alemany) 4 0 1 2 1 0 0 100% 100% 0%
100041 Idioma Modern I (Gallec) 1 1 0 0 0 0 0 100% 100% 0%
100039 Idioma Modern I (Italià) 6 0 1 2 3 0 0 100% 100% 0%
100042 Idioma Modern I (Portuguès) 5 0 1 3 1 0 0 100% 100% 0%
104088 Idioma Modern I (Romanès) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100047 Idioma Modern II (Alemany) 3 0 0 1 1 0 1 67% 100% 33%
100050 Idioma Modern II (Gallec) 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100048 Idioma Modern II (Italià) 5 1 0 1 3 0 0 100% 100% 0%
100051 Idioma Modern II (Portuguès) 5 0 1 4 0 0 0 100% 100% 0%
100205 Idioma Modern III (Alemany) 3 0 1 1 0 1 0 67% 67% 0%
103392 Idioma Modern III (Italià) 3 0 1 2 0 0 0 100% 100% 0%
100204 Idioma Modern IV (Alemany) 1 0 0 0 0 1 0 0% 0% 0%
103391 Idioma Modern IV (Italià) 3 0 1 2 0 0 0 100% 100% 0%
103361 Introducció a la Cultura Francesa 5 0 0 1 3 0 1 80% 100% 20%
100228 Introducció a la Lingüística 1 0 0 0 0 1 0 0% 0% 0%
103370 Introducció a les Literatures Romàniques 3 0 1 2 0 0 0 100% 100% 0%
103357 Lexicologia de la Llengua Francesa 15 0 0 6 7 2 0 87% 87% 0%
103356 Lingüística Francesa Comparada 5 1 2 2 0 0 0 100% 100% 0%
103369 Lírica Romànica Medieval 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100210 Literatura Alemanya i Cinema 4 0 0 4 0 0 0 100% 100% 0%
100249 Literatura Anglesa del Renaixement i de la IL·lustració 4 0 0 1 2 1 0 75% 75% 0%
100270 Literatura Anglesa del Segle XX 4 0 0 1 2 0 1 75% 100% 25%
100271 Literatura Comparada 23 0 5 5 9 1 3 83% 95% 13%
100255 Literatura Comparada i Estudis Culturals 3 0 1 1 0 1 0 67% 67% 0%
100209 Literatura Contemporània en Llengua Alemanya 6 0 1 5 0 0 0 100% 100% 0%
100250 Literatura del Romanticisme Anglès 22 1 2 17 0 0 2 91% 100% 9%
103381 Literatura Francesa: Classicisme i IL·lustració 14 1 3 4 3 0 3 79% 100% 21%
103316 Literatura Francesa Contemporània 27 2 7 5 7 0 6 78% 100% 22%
103380 Literatura Francesa del Segle XIX 26 1 0 16 6 0 3 88% 100% 12%
103379 Literatura Francesa: Edat Mitjana i Renaixement 14 1 1 4 6 0 2 86% 100% 14%
100263 Literatura, Gèneres i Sexualitats 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
103368 Literatura i Societat a l'Edat Mitjana 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100248 Literatura Nord-americana del Segle XIX 12 0 2 4 2 2 2 67% 80% 17%
100247 Literatura Nord-americana Moderna 3 0 0 2 1 0 0 100% 100% 0%
100246 Literatura Victoriana 11 0 1 8 1 0 1 91% 100% 9%
103365 Llengua Francesa Oral i Escrita I 25 1 1 10 9 2 2 84% 91% 8%
103355 Morfosintaxi de la Llengua Francesa 24 2 0 5 15 2 0 92% 92% 0%
103366 Novel·la Romànica Medieval 2 0 0 0 2 0 0 100% 100% 0%
103397 Obres de la Literatura Italiana Moderna i Contemporània 5 0 1 3 0 0 1 80% 100% 20%
100245 Orígens de la Literatura Anglesa 4 1 1 2 0 0 0 100% 100% 0%
103399 Pràctiques Externes 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100239 Semàntica i Pragmàtica 1 0 0 0 0 1 0 0% 0% 0%
103354 Semàntica i Pragmàtica de la Llengua Francesa 3 1 0 2 0 0 0 100% 100% 0%
100223 Sintaxi Anglesa 13 0 1 4 4 4 0 69% 69% 0%
103362 Tècniques d'Expressió Oral i Escrita en Llengua Francesa II 2 1 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100243 Teoria i Anàlisi de la Poesia 2 0 0 1 1 0 0 100% 100% 0%
100588 Teoria i Història de la Representació Teatral 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100254 Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100272 Tipologia Lingüística 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100253 Tradició Literària Occidental I 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
103396 Treball de Final de Grau 20 1 4 8 4 1 2 85% 94% 10%
100232 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada 3 0 3 0 0 0 0 100% 100% 0%
100234 Ús de la Llengua Anglesa I 30 0 0 6 10 14 0 53% 53% 0%
100233 Ús de la Llengua Anglesa II 33 0 0 3 10 13 2 46% 50% 6%
103319 Ús de la Llengua Francesa Escrita 2 0 0 1 1 0 0 100% 100% 0%
103318 Ús de la Llengua Francesa Oral 3 0 0 0 2 0 1 67% 100% 33%
103409 Usos Bàsics de la Llengua Anglesa 8 0 0 1 2 3 2 38% 50% 25%