Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 39 97.436% 100% 2.564%
2021 36 100% 100% 0%
2020 50 98% 100% 2%
2019 30 100% 100% 0%
2018 26 100% 100% 0%
2017 30 93.333% 100% 6.667%
2016 32 90.625% 100% 9.375%
2015 21 100% 100% 0%
2014 30 93.333% 100% 6.667%
2013 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502758 39
  97%
  100%
  3%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2021 2502758 36
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2020 2502758 50
  98%
  100%
  2%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2019 2502758 30
  100%
  100%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 160
  80%
  100%
  20%
2018 2502758 26
  100%
  100%
  0%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2017 2502758 30
  93%
  100%
  7%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 192
  92%
  100%
  8%
2016 2502758 32
  91%
  100%
  9%
1353 192
  92%
  100%
  8%
2015 2502758 21
  100%
  100%
  0%
2014 2500173 1
  100%
  100%
  0%
2502758 30
  93%
  100%
  7%
2013 2500173 1
  0%
  0%
  100%
2502758 1
  100%
  100%
  0%
2012 2500173 12
  58%
  100%
  42%
2011 2500173 87
  63%
  93%
  32%
2010 2500173 99
  67%
  99%
  32%
2009 2500173 62
  77%
  98%
  21%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502758 39 3% 5% 79% 10% 0% 3%
1353 80 0% 20% 80% 0% 0% 0%
2021 2502758 36 3% 8% 61% 28% 0% 0%
1353 64 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2020 2502758 50 4% 8% 24% 62% 0% 2%
1353 48 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2019 2502758 30 10% 70% 13% 7% 0% 0%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 160 0% 20% 30% 30% 0% 20%
2018 2502758 26 8% 35% 46% 12% 0% 0%
1353 80 0% 40% 60% 0% 0% 0%
2017 2502758 30 3% 33% 57% 0% 0% 7%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 192 8% 25% 50% 8% 0% 8%
2016 2502758 32 3% 47% 31% 9% 0% 9%
1353 192 8% 50% 33% 0% 0% 8%
2015 2502758 21 0% 38% 62% 0% 0% 0%
2014 2500173 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502758 30 7% 23% 53% 10% 0% 7%
2013 2500173 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2502758 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2012 2500173 12 8% 17% 33% 0% 0% 42%
2011 2500173 87 5% 11% 28% 20% 5% 32%
2010 2500173 99 5% 7% 31% 23% 1% 32%
2009 2500173 62 3% 6% 45% 23% 2% 21%