Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 37 89.189% 94.286% 5.405%
2021 52 80.769% 91.304% 11.538%
2020 43 81.395% 100% 18.605%
2019 53 92.453% 94.231% 1.887%
2018 36 86.111% 93.939% 8.333%
2017 36 91.667% 97.059% 5.556%
2016 33 93.939% 100% 6.061%
2015 31 83.871% 83.871% 0%
2014 26 80.769% 87.5% 7.692%
2013 39 89.744% 92.105% 2.564%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502758 37
  89%
  94%
  5%
2021 2502758 52
  81%
  91%
  12%
2020 2502758 43
  81%
  100%
  19%
2019 2502758 53
  92%
  94%
  2%
2018 2502758 36
  86%
  94%
  8%
2017 2502758 36
  92%
  97%
  6%
2016 2502758 33
  94%
  100%
  6%
2015 2502758 31
  84%
  84%
  0%
2014 2500173 1
  100%
  100%
  0%
2502758 26
  81%
  88%
  8%
2013 2500173 12
  75%
  75%
  0%
2502758 39
  90%
  92%
  3%
2012 2500173 54
  74%
  78%
  6%
2011 2500173 63
  68%
  83%
  17%
2010 2500173 48
  73%
  85%
  15%
2009 2500173 40
  60%
  96%
  38%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502758 37 0% 0% 38% 51% 5% 5%
2021 2502758 52 4% 4% 40% 33% 8% 12%
2020 2502758 43 0% 9% 49% 23% 0% 19%
2019 2502758 53 6% 8% 13% 66% 6% 2%
2018 2502758 36 3% 3% 44% 36% 6% 8%
2017 2502758 36 6% 14% 31% 42% 3% 6%
2016 2502758 33 3% 6% 45% 39% 0% 6%
2015 2502758 31 3% 3% 26% 52% 16% 0%
2014 2500173 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2502758 26 4% 0% 27% 50% 12% 8%
2013 2500173 12 0% 0% 0% 75% 25% 0%
2502758 39 5% 0% 23% 62% 8% 3%
2012 2500173 54 2% 0% 39% 33% 20% 6%
2011 2500173 63 3% 0% 21% 44% 14% 17%
2010 2500173 48 2% 6% 17% 48% 13% 15%
2009 2500173 40 5% 5% 25% 25% 3% 38%