Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 41 90.244% 94.872% 4.878%
2021 65 83.077% 96.429% 13.846%
2020 51 64.706% 76.744% 15.686%
2019 57 70.175% 78.431% 10.526%
2018 36 77.778% 84.848% 8.333%
2017 39 87.179% 91.892% 5.128%
2016 28 85.714% 96% 10.714%
2015 33 90.909% 93.75% 3.03%
2014 29 96.552% 100% 3.448%
2013 41 87.805% 90% 2.439%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502758 41
  90%
  95%
  5%
2021 2502758 65
  83%
  96%
  14%
2020 2502758 51
  65%
  77%
  16%
2019 2502758 57
  70%
  78%
  11%
2018 2502758 36
  78%
  85%
  8%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2502758 39
  87%
  92%
  5%
2016 2502758 28
  86%
  96%
  11%
2015 2502758 33
  91%
  94%
  3%
2014 2502758 29
  97%
  100%
  3%
2013 2500173 3
  67%
  67%
  0%
2502758 41
  88%
  90%
  2%
2012 2500173 10
  100%
  100%
  0%
2011 2500173 24
  88%
  100%
  12%
2010 2500173 17
  88%
  100%
  12%
2009 2500173 8
  50%
  100%
  50%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502758 41 5% 5% 41% 39% 5% 5%
2021 2502758 65 3% 3% 25% 52% 3% 14%
2020 2502758 51 4% 4% 29% 27% 20% 16%
2019 2502758 57 4% 4% 23% 40% 19% 11%
2018 2502758 36 3% 6% 22% 47% 14% 8%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2502758 39 5% 3% 23% 56% 8% 5%
2016 2502758 28 4% 14% 25% 43% 4% 11%
2015 2502758 33 3% 3% 30% 55% 6% 3%
2014 2502758 29 0% 3% 34% 59% 0% 3%
2013 2500173 3 0% 33% 0% 33% 33% 0%
2502758 41 2% 2% 41% 41% 10% 2%
2012 2500173 10 10% 10% 40% 40% 0% 0%
2011 2500173 24 0% 4% 54% 29% 0% 13%
2010 2500173 17 0% 12% 41% 35% 0% 12%
2009 2500173 8 0% 0% 38% 13% 0% 50%