Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 53 67.925% 73.469% 7.547%
2021 63 52.381% 61.111% 14.286%
2020 59 69.492% 75.926% 8.475%
2019 53 69.811% 74% 5.66%
2018 38 65.789% 69.444% 5.263%
2017 41 82.927% 94.444% 12.195%
2016 32 87.5% 100% 12.5%
2015 38 76.316% 93.548% 18.421%
2014 23 69.565% 84.211% 17.391%
2013 35 88.571% 93.939% 5.714%
2012 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502758 53
  68%
  73%
  8%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2502758 63
  52%
  61%
  14%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2020 2502758 59
  69%
  76%
  8%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 2502758 53
  70%
  74%
  6%
2018 2502758 38
  66%
  69%
  5%
2017 2502758 41
  83%
  94%
  12%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2016 2502758 32
  88%
  100%
  12%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2502758 38
  76%
  94%
  18%
2014 2500173 2
  50%
  100%
  50%
2502758 23
  70%
  84%
  17%
2013 2500173 9
  78%
  88%
  11%
2502758 35
  89%
  94%
  6%
2012 2500173 30
  67%
  95%
  30%
2502758 1
  100%
  100%
  0%
2011 2500173 49
  82%
  100%
  18%
2010 2500173 35
  63%
  100%
  37%
2009 2500173 44
  64%
  93%
  32%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502758 53 2% 4% 15% 45% 25% 8%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2502758 63 0% 5% 11% 35% 33% 14%
1353 48 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 2502758 59 0% 8% 15% 46% 22% 8%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2502758 53 4% 8% 19% 38% 25% 6%
2018 2502758 38 0% 8% 18% 39% 29% 5%
2017 2502758 41 5% 2% 44% 32% 5% 12%
1353 48 0% 0% 0% 67% 0% 33%
2016 2502758 32 6% 6% 63% 13% 0% 13%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2015 2502758 38 3% 3% 29% 42% 5% 18%
2014 2500173 2 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2502758 23 4% 4% 17% 43% 13% 17%
2013 2500173 9 0% 11% 11% 56% 11% 11%
2502758 35 0% 0% 20% 69% 6% 6%
2012 2500173 30 0% 3% 17% 47% 3% 30%
2502758 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2011 2500173 49 6% 18% 37% 20% 0% 18%
2010 2500173 35 3% 17% 17% 26% 0% 37%
2009 2500173 44 2% 16% 23% 23% 5% 32%