Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 40 97.5% 100% 2.5%
2021 35 100% 100% 0%
2020 47 100% 100% 0%
2019 34 97.059% 100% 2.941%
2018 33 96.97% 100% 3.03%
2017 26 100% 100% 0%
2016 22 100% 100% 0%
2015 28 100% 100% 0%
2014 30 100% 100% 0%
2013 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502758 40
  98%
  100%
  2%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2021 2502758 35
  100%
  100%
  0%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2020 2502758 47
  100%
  100%
  0%
2019 2502758 34
  97%
  100%
  3%
1353 128
  88%
  100%
  12%
2018 2502758 33
  97%
  100%
  3%
1355 126
  78%
  100%
  22%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2017 2502758 26
  100%
  100%
  0%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2016 2502758 22
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2015 2500173 2
  100%
  100%
  0%
2502758 28
  100%
  100%
  0%
2014 2500173 4
  50%
  67%
  25%
2502758 30
  100%
  100%
  0%
2013 2500173 38
  92%
  100%
  8%
2502758 1
  100%
  100%
  0%
2012 2500173 58
  93%
  96%
  3%
2011 2500173 43
  95%
  100%
  5%
2010 2500173 49
  96%
  98%
  2%
2009 2500173 20
  60%
  100%
  40%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502758 40 5% 18% 63% 13% 0% 3%
1353 64 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2021 2502758 35 3% 9% 77% 11% 0% 0%
1353 80 0% 20% 60% 20% 0% 0%
2020 2502758 47 4% 17% 68% 11% 0% 0%
2019 2502758 34 3% 9% 79% 6% 0% 3%
1353 128 0% 0% 75% 13% 0% 13%
2018 2502758 33 6% 9% 58% 24% 0% 3%
1355 126 0% 11% 67% 0% 0% 22%
1353 80 20% 0% 80% 0% 0% 0%
2017 2502758 26 4% 15% 54% 27% 0% 0%
1353 64 0% 0% 75% 0% 0% 25%
2016 2502758 22 9% 0% 73% 18% 0% 0%
1353 64 0% 0% 25% 75% 0% 0%
2015 2500173 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502758 28 4% 11% 61% 25% 0% 0%
2014 2500173 4 0% 25% 25% 0% 25% 25%
2502758 30 3% 17% 57% 23% 0% 0%
2013 2500173 38 0% 3% 32% 58% 0% 8%
2502758 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2012 2500173 58 3% 10% 53% 26% 3% 3%
2011 2500173 43 0% 5% 65% 26% 0% 5%
2010 2500173 49 2% 29% 55% 10% 2% 2%
2009 2500173 20 5% 10% 35% 10% 0% 40%