Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 39 100% 100% 0%
2021 36 100% 100% 0%
2020 47 97.872% 97.872% 0%
2019 32 100% 100% 0%
2018 39 97.436% 100% 2.564%
2017 20 95% 95% 0%
2016 29 96.552% 100% 3.448%
2015 24 95.833% 100% 4.167%
2014 30 90% 100% 10%
2013 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502758 39
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2502758 36
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2502758 47
  98%
  98%
  0%
2019 2502758 32
  100%
  100%
  0%
2018 2502758 39
  97%
  100%
  3%
2017 2502758 20
  95%
  95%
  0%
2016 2500173 1
  100%
  100%
  0%
2502758 29
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500173 5
  100%
  100%
  0%
2502758 24
  96%
  100%
  4%
2014 2500173 12
  75%
  82%
  8%
2502758 30
  90%
  100%
  10%
2013 2500173 37
  92%
  92%
  0%
2502758 2
  100%
  100%
  0%
2012 2500173 46
  91%
  93%
  2%
2011 2500173 42
  98%
  100%
  2%
2010 2500173 42
  88%
  92%
  5%
2009 2500173 24
  79%
  86%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502758 39 5% 18% 56% 21% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2502758 36 6% 22% 50% 22% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2020 2502758 47 6% 4% 30% 57% 2% 0%
2019 2502758 32 3% 47% 47% 3% 0% 0%
2018 2502758 39 3% 18% 44% 33% 0% 3%
2017 2502758 20 0% 40% 35% 20% 5% 0%
2016 2500173 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502758 29 3% 3% 62% 28% 0% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500173 5 0% 20% 40% 40% 0% 0%
2502758 24 8% 13% 38% 38% 0% 4%
2014 2500173 12 0% 8% 67% 0% 17% 8%
2502758 30 7% 3% 63% 17% 0% 10%
2013 2500173 37 3% 11% 51% 27% 8% 0%
2502758 2 50% 50% 0% 0% 0% 0%
2012 2500173 46 4% 7% 41% 39% 7% 2%
2011 2500173 42 0% 24% 48% 26% 0% 2%
2010 2500173 42 0% 17% 45% 26% 7% 5%
2009 2500173 24 0% 8% 21% 50% 13% 8%