Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 18 94.444% 100% 5.556%
2021 40 90% 100% 10%
2020 25 96% 100% 4%
2019 20 100% 100% 0%
2018 20 85% 100% 15%
2017 12 100% 100% 0%
2016 14 100% 100% 0%
2015 11 100% 100% 0%
2014 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502758 18
  94%
  100%
  6%
2021 2502758 40
  90%
  100%
  10%
2020 2502758 25
  96%
  100%
  4%
2019 2502758 20
  100%
  100%
  0%
2018 2502758 20
  85%
  100%
  15%
2017 2502758 12
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500173 1
  100%
  100%
  0%
2502758 14
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500173 8
  88%
  100%
  12%
2502758 11
  100%
  100%
  0%
2014 2500173 17
  100%
  100%
  0%
2502758 1
  100%
  100%
  0%
2013 2500173 13
  100%
  100%
  0%
2012 2500173 16
  100%
  100%
  0%
2011 2500173 6
  100%
  100%
  0%
2010 2500173 5
  100%
  100%
  0%
2009 2500173 3
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502758 18 0% 83% 11% 0% 0% 6%
2021 2502758 40 0% 80% 10% 0% 0% 10%
2020 2502758 25 0% 92% 4% 0% 0% 4%
2019 2502758 20 10% 85% 5% 0% 0% 0%
2018 2502758 20 0% 70% 10% 5% 0% 15%
2017 2502758 12 0% 92% 8% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500173 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2502758 14 0% 79% 21% 0% 0% 0%
1353 32 0% 50% 0% 50% 0% 0%
2015 2500173 8 0% 75% 13% 0% 0% 13%
2502758 11 0% 36% 45% 18% 0% 0%
2014 2500173 17 0% 76% 24% 0% 0% 0%
2502758 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2013 2500173 13 0% 85% 15% 0% 0% 0%
2012 2500173 16 0% 69% 19% 13% 0% 0%
2011 2500173 6 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2010 2500173 5 0% 60% 40% 0% 0% 0%
2009 2500173 3 0% 67% 33% 0% 0% 0%