Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 20 95% 100% 5%
2021 31 100% 100% 0%
2020 19 94.737% 100% 5.263%
2019 15 100% 100% 0%
2018 8 87.5% 100% 12.5%
2016 9 88.889% 100% 11.111%
2015 12 83.333% 100% 16.667%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502758 20
  95%
  100%
  5%
1353 112
  86%
  100%
  14%
2021 2502758 31
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2502758 19
  95%
  100%
  5%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2019 2502758 15
  100%
  100%
  0%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2018 2502758 8
  88%
  100%
  12%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500173 1
  100%
  100%
  0%
2502758 9
  89%
  100%
  11%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2015 2500173 4
  100%
  100%
  0%
2502758 12
  83%
  100%
  17%
2014 2500173 15
  100%
  100%
  0%
2013 2500173 19
  95%
  100%
  5%
2012 2500173 22
  95%
  100%
  5%
2011 2500173 12
  100%
  100%
  0%
2010 2500173 10
  70%
  70%
  0%
2009 2500173 5
  60%
  100%
  40%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502758 20 5% 35% 55% 0% 0% 5%
1353 112 0% 14% 71% 0% 0% 14%
2021 2502758 31 6% 48% 45% 0% 0% 0%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2020 2502758 19 0% 37% 58% 0% 0% 5%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2019 2502758 15 7% 53% 20% 20% 0% 0%
1353 80 0% 0% 60% 40% 0% 0%
2018 2502758 8 0% 38% 25% 25% 0% 13%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2016 2500173 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2502758 9 11% 56% 0% 22% 0% 11%
1353 80 0% 0% 20% 80% 0% 0%
2015 2500173 4 75% 25% 0% 0% 0% 0%
2502758 12 0% 25% 33% 25% 0% 17%
2014 2500173 15 0% 73% 27% 0% 0% 0%
2013 2500173 19 16% 32% 47% 0% 0% 5%
2012 2500173 22 18% 45% 27% 5% 0% 5%
2011 2500173 12 8% 58% 33% 0% 0% 0%
2010 2500173 10 10% 40% 10% 10% 30% 0%
2009 2500173 5 0% 20% 40% 0% 0% 40%