Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 55 74,545% 100% 25,455%
2021 59 66,102% 84,783% 22,034%
2020 79 73,418% 95,082% 22,785%
2019 71 70,423% 90,909% 22,535%
2018 73 68,493% 87,719% 21,918%
2017 60 68,333% 100% 31,667%
2016 74 59,459% 88% 32,432%
2015 54 57,407% 100% 42,593%
2014 54 57,407% 100% 42,593%
2013 54 64,815% 97,222% 33,333%
2012 71 66,197% 81,034% 18,31%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500246 75
  65%
  92%
  29%
2502758 55
  75%
  100%
  25%
2021 2500246 71
  68%
  87%
  23%
2502758 59
  66%
  85%
  22%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500246 86
  77%
  92%
  16%
2502758 79
  73%
  95%
  23%
2019 2500246 90
  74%
  93%
  20%
2502758 71
  70%
  91%
  23%
2018 2500246 79
  59%
  90%
  34%
2502758 73
  68%
  88%
  22%
2017 2500246 69
  58%
  95%
  39%
2502758 60
  68%
  100%
  32%
2016 2500246 63
  70%
  98%
  29%
2502758 74
  59%
  88%
  32%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500246 47
  60%
  100%
  40%
2502758 54
  57%
  100%
  43%
2014 2500246 57
  75%
  100%
  25%
2502758 54
  57%
  100%
  43%
2013 2500246 58
  74%
  100%
  26%
2502758 54
  65%
  97%
  33%
2012 2500246 51
  67%
  87%
  24%
2502758 71
  66%
  81%
  18%
2011 2500246 92
  67%
  85%
  21%
2010 2500246 96
  68%
  92%
  26%
2009 2500246 67
  63%
  84%
  25%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500246 75 4% 8% 20% 33% 5% 29%
2502758 55 5% 2% 51% 16% 0% 25%
2021 2500246 71 6% 13% 21% 28% 10% 23%
2502758 59 3% 7% 39% 17% 12% 22%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500246 86 5% 10% 35% 27% 7% 16%
2502758 79 5% 11% 35% 22% 4% 23%
2019 2500246 90 4% 8% 41% 21% 6% 20%
2502758 71 6% 0% 34% 31% 7% 23%
2018 2500246 79 0% 1% 15% 43% 6% 34%
2502758 73 4% 1% 15% 48% 10% 22%
2017 2500246 69 0% 3% 17% 38% 3% 39%
2502758 60 5% 12% 50% 2% 0% 32%
2016 2500246 63 5% 5% 27% 33% 2% 29%
2502758 74 3% 3% 14% 41% 8% 32%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2015 2500246 47 0% 4% 26% 30% 0% 40%
2502758 54 2% 0% 22% 33% 0% 43%
2014 2500246 57 7% 2% 28% 39% 0% 25%
2502758 54 2% 2% 13% 41% 0% 43%
2013 2500246 58 7% 9% 19% 40% 0% 26%
2502758 54 0% 2% 17% 46% 2% 33%
2012 2500246 51 6% 2% 41% 18% 10% 24%
2502758 71 3% 7% 11% 45% 15% 18%
2011 2500246 92 2% 4% 30% 30% 12% 21%
2010 2500246 96 4% 3% 26% 34% 6% 26%
2009 2500246 67 3% 1% 13% 45% 12% 25%