Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 24 100% 100% 0%
2021 16 100% 100% 0%
2020 28 96.429% 100% 3.571%
2019 12 100% 100% 0%
2018 17 94.118% 100% 5.882%
2017 9 88.889% 100% 11.111%
2016 12 100% 100% 0%
2015 15 93.333% 100% 6.667%
2014 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502758 24
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2502758 16
  100%
  100%
  0%
2020 2502758 28
  96%
  100%
  4%
2019 2502758 12
  100%
  100%
  0%
2018 2502758 17
  94%
  100%
  6%
2017 2502758 9
  89%
  100%
  11%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2502758 12
  100%
  100%
  0%
2015 2502758 15
  93%
  100%
  7%
2014 2502758 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502758 24 4% 50% 29% 17% 0% 0%
1353 32 0% 50% 0% 50% 0% 0%
2021 2502758 16 6% 6% 38% 50% 0% 0%
2020 2502758 28 0% 7% 57% 32% 0% 4%
2019 2502758 12 0% 17% 50% 33% 0% 0%
2018 2502758 17 0% 12% 59% 24% 0% 6%
2017 2502758 9 0% 11% 56% 22% 0% 11%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2502758 12 8% 17% 58% 17% 0% 0%
2015 2502758 15 7% 20% 40% 27% 0% 7%
2014 2502758 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%