Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 38 100% 100% 0%
2021 34 100% 100% 0%
2020 47 97,872% 100% 2,128%
2019 33 100% 100% 0%
2018 31 90,323% 96,552% 6,452%
2017 36 83,333% 88,235% 5,556%
2016 23 86,957% 95,238% 8,696%
2015 23 86,957% 90,909% 4,348%
2014 36 94,444% 94,444% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502758 38
  100%
  100%
  0%
2021 2502758 34
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2502758 47
  98%
  100%
  2%
2019 2502758 33
  100%
  100%
  0%
2018 2502758 31
  90%
  97%
  6%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2502758 36
  83%
  88%
  6%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 2502758 23
  87%
  95%
  9%
2015 2502758 23
  87%
  91%
  4%
2014 2502758 36
  94%
  94%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502758 38 5% 21% 53% 18% 0% 0%
2021 2502758 34 6% 9% 68% 18% 0% 0%
1353 32 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 2502758 47 4% 32% 51% 11% 0% 2%
2019 2502758 33 6% 18% 42% 33% 0% 0%
2018 2502758 31 6% 10% 45% 29% 3% 6%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2502758 36 3% 6% 42% 33% 11% 6%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2502758 23 0% 9% 35% 43% 4% 9%
2015 2502758 23 0% 0% 39% 48% 9% 4%
2014 2502758 36 0% 0% 28% 67% 6% 0%