Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 35 85.714% 100% 14.286%
2021 53 84.906% 95.745% 11.321%
2020 43 95.349% 95.349% 0%
2019 50 92% 93.878% 2%
2018 34 94.118% 96.97% 2.941%
2017 44 90.909% 95.238% 4.545%
2016 33 72.727% 77.419% 6.061%
2015 32 81.25% 83.871% 3.125%
2014 34 97.059% 100% 2.941%
2013 34 85.294% 87.879% 2.941%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502758 35
  86%
  100%
  14%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2021 2502758 53
  85%
  96%
  11%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2020 2502758 43
  95%
  95%
  0%
2019 2502758 50
  92%
  94%
  2%
2018 2502758 34
  94%
  97%
  3%
2017 2502758 44
  91%
  95%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2502758 33
  73%
  77%
  6%
2015 2502758 32
  81%
  84%
  3%
2014 2502758 34
  97%
  100%
  3%
2013 2502758 34
  85%
  88%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502758 35 0% 0% 34% 51% 0% 14%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2021 2502758 53 4% 2% 28% 51% 4% 11%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2502758 43 0% 12% 44% 40% 5% 0%
2019 2502758 50 2% 4% 38% 48% 6% 2%
2018 2502758 34 0% 0% 62% 32% 3% 3%
2017 2502758 44 0% 7% 20% 64% 5% 5%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2502758 33 0% 3% 12% 58% 21% 6%
2015 2502758 32 0% 0% 28% 53% 16% 3%
2014 2502758 34 3% 38% 41% 15% 0% 3%
2013 2502758 34 6% 0% 38% 41% 12% 3%