Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 23 86.957% 86.957% 0%
2021 18 66.667% 66.667% 0%
2020 15 80% 100% 20%
2019 28 53.571% 78.947% 32.143%
2018 16 56.25% 64.286% 12.5%
2017 19 73.684% 77.778% 5.263%
2016 16 75% 80% 6.25%
2015 10 60% 66.667% 10%
2014 7 28.571% 40% 28.571%
2013 13 92.308% 92.308% 0%
2012 19 84.211% 100% 15.789%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502758 23
  87%
  87%
  0%
1353 64
  75%
  75%
  0%
2021 2502758 18
  67%
  67%
  0%
1353 96
  83%
  100%
  17%
2020 2502758 15
  80%
  100%
  20%
2019 2502758 28
  54%
  79%
  32%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2502758 16
  56%
  64%
  12%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2502758 19
  74%
  78%
  5%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2016 2502758 16
  75%
  80%
  6%
2015 2502758 10
  60%
  67%
  10%
2014 2502758 7
  29%
  40%
  29%
2013 2502758 13
  92%
  92%
  0%
2012 2502758 19
  84%
  100%
  16%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502758 23 0% 17% 35% 35% 13% 0%
1353 64 0% 0% 50% 25% 25% 0%
2021 2502758 18 0% 11% 22% 33% 33% 0%
1353 96 0% 33% 33% 17% 0% 17%
2020 2502758 15 0% 0% 47% 33% 0% 20%
2019 2502758 28 0% 4% 11% 39% 14% 32%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 2502758 16 0% 0% 25% 31% 31% 13%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2502758 19 0% 0% 11% 63% 21% 5%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2016 2502758 16 0% 0% 31% 44% 19% 6%
2015 2502758 10 0% 0% 0% 60% 30% 10%
2014 2502758 7 0% 0% 0% 29% 43% 29%
2013 2502758 13 0% 8% 77% 8% 8% 0%
2012 2502758 19 0% 0% 42% 42% 0% 16%