Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 11 81.818% 100% 18.182%
2021 12 66.667% 100% 33.333%
2020 16 93.75% 93.75% 0%
2019 11 90.909% 100% 9.091%
2018 13 84.615% 100% 15.385%
2017 5 80% 100% 20%
2016 10 70% 77.778% 10%
2015 5 60% 60% 0%
2014 13 92.308% 100% 7.692%
2013 7 85.714% 85.714% 0%
2012 14 78.571% 100% 21.429%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502758 11
  82%
  100%
  18%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2502758 12
  67%
  100%
  33%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2020 2502758 16
  94%
  94%
  0%
2019 2502758 11
  91%
  100%
  9%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2502758 13
  85%
  100%
  15%
2017 2502758 5
  80%
  100%
  20%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 2502758 10
  70%
  78%
  10%
1355 14
  100%
  100%
  0%
2015 2502758 5
  60%
  60%
  0%
2014 2502758 13
  92%
  100%
  8%
2013 2502758 7
  86%
  86%
  0%
2012 2502758 14
  79%
  100%
  21%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502758 11 0% 27% 45% 9% 0% 18%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 2502758 12 0% 8% 42% 17% 0% 33%
1353 48 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2020 2502758 16 0% 6% 31% 56% 6% 0%
2019 2502758 11 0% 9% 55% 27% 0% 9%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 2502758 13 8% 8% 46% 23% 0% 15%
2017 2502758 5 0% 40% 40% 0% 0% 20%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2502758 10 0% 0% 10% 60% 20% 10%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2502758 5 0% 0% 40% 20% 40% 0%
2014 2502758 13 0% 0% 38% 54% 0% 8%
2013 2502758 7 0% 14% 43% 29% 14% 0%
2012 2502758 14 0% 0% 43% 36% 0% 21%