Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 27 77.778% 100% 22.222%
2021 20 70% 82.353% 15%
2020 35 88.571% 88.571% 0%
2019 30 76.667% 76.667% 0%
2018 33 72.727% 77.419% 6.061%
2017 26 73.077% 79.167% 7.692%
2016 38 81.579% 86.111% 5.263%
2015 25 76% 79.167% 4%
2014 33 72.727% 80% 9.091%
2013 26 84.615% 95.652% 11.538%
2012 34 94.118% 100% 5.882%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502758 27
  78%
  100%
  22%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2021 2502758 20
  70%
  82%
  15%
1353 48
  33%
  50%
  33%
2020 2502758 35
  89%
  89%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2502758 30
  77%
  77%
  0%
1353 160
  90%
  90%
  0%
2018 2502758 33
  73%
  77%
  6%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2017 2502758 26
  73%
  79%
  8%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2016 2502758 38
  82%
  86%
  5%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2015 2502758 25
  76%
  79%
  4%
2014 2502758 33
  73%
  80%
  9%
2013 2502758 26
  85%
  96%
  12%
2012 2502758 34
  94%
  100%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502758 27 0% 0% 37% 41% 0% 22%
1353 48 33% 0% 67% 0% 0% 0%
2021 2502758 20 0% 0% 35% 35% 15% 15%
1353 48 0% 0% 33% 0% 33% 33%
2020 2502758 35 3% 0% 51% 34% 11% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2502758 30 0% 0% 47% 30% 23% 0%
1353 160 0% 10% 70% 10% 10% 0%
2018 2502758 33 0% 9% 30% 33% 21% 6%
1353 48 33% 33% 0% 33% 0% 0%
2017 2502758 26 4% 8% 35% 27% 19% 8%
1353 64 0% 25% 25% 25% 0% 25%
2016 2502758 38 3% 0% 21% 58% 13% 5%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2015 2502758 25 0% 0% 24% 52% 20% 4%
2014 2502758 33 0% 3% 21% 48% 18% 9%
2013 2502758 26 4% 8% 54% 19% 4% 12%
2012 2502758 34 3% 0% 44% 47% 0% 6%