Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2021 4 25% 33,333% 25%
2020 11 63,636% 100% 36,364%
2019 1 0% 0% 100%
2018 13 38,462% 38,462% 0%
2017 8 75% 100% 25%
2016 9 66,667% 85,714% 22,222%
2015 10 60% 75% 20%
2014 1 100% 100% 0%
2013 3 100% 100% 0%
2012 8 62,5% 83,333% 25%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502758 1
  100%
  100%
  0%
2021 2502758 4
  25%
  33%
  25%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2502758 11
  64%
  100%
  36%
2019 2502758 1
  0%
  0%
  100%
2018 2502758 13
  38%
  38%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2502758 8
  75%
  100%
  25%
2016 2502758 9
  67%
  86%
  22%
2015 2502758 10
  60%
  75%
  20%
2014 2502758 1
  100%
  100%
  0%
2013 2502758 3
  100%
  100%
  0%
2012 2502758 8
  62%
  83%
  25%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502758 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2502758 4 0% 0% 25% 0% 50% 25%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2502758 11 0% 0% 55% 9% 0% 36%
2019 2502758 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2502758 13 8% 8% 15% 8% 62% 0%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2017 2502758 8 0% 13% 13% 50% 0% 25%
2016 2502758 9 0% 0% 33% 33% 11% 22%
2015 2502758 10 0% 0% 10% 50% 20% 20%
2014 2502758 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2013 2502758 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2012 2502758 8 0% 0% 25% 38% 13% 25%