Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 5%
136h
22%
679h
23%
687h
3%
87h
35%
1071h
12%
358h
3019h
2021 3%
104h
21%
646h
23%
716h
2%
50h
42%
1322h
10%
312h
3150h
2020 0%
14h
22%
652h
19%
558h
1%
40h
47%
1372h
9%
275h
2912h
2019 2%
49h
24%
646h
19%
505h
3%
94h
47%
1257h
5%
139h
2690h
2018 4%
99h
31%
784h
17%
428h
2%
50h
41%
1037h
5%
116h
2514h
2017 1%
36h
32%
770h
21%
497h
0%
0h
36%
874h
10%
235h
2412h
2016 2%
60h
33%
881h
18%
465h
0%
0h
39%
1030h
8%
219h
2655h
2015 2%
35h
36%
776h
18%
396h
1%
25h
31%
676h
12%
270h
2178h
2014 1%
15h
40%
676h
16%
271h
0%
2h
41%
699h
3%
46h
1709h
2013 1%
15h
33%
531h
12%
194h
3%
52h
46%
734h
4%
66h
1592h
2012 1%
8h
24%
258h
19%
206h
7%
73h
43%
460h
6%
67h
1072h