Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 15 86.667% 100% 13.333%
2021 9 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500241 11
  82%
  90%
  9%
2503702 15
  87%
  100%
  13%
2500501 30
  93%
  100%
  7%
2021 2500241 25
  96%
  100%
  4%
2503702 9
  100%
  100%
  0%
2500501 13
  100%
  100%
  0%
2020 2500241 14
  86%
  100%
  14%
2500501 27
  96%
  100%
  4%
2019 2500241 28
  93%
  100%
  7%
2500501 14
  100%
  100%
  0%
2018 2500241 14
  93%
  100%
  7%
2500501 30
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500241 21
  95%
  95%
  0%
2500501 21
  95%
  100%
  5%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2016 2500241 24
  100%
  100%
  0%
2500501 26
  92%
  100%
  8%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500241 42
  90%
  97%
  7%
2500501 14
  93%
  100%
  7%
2014 2500241 23
  100%
  100%
  0%
2500501 25
  96%
  100%
  4%
2013 2500241 19
  100%
  100%
  0%
2500501 20
  100%
  100%
  0%
2012 2500241 20
  90%
  95%
  5%
2500501 18
  94%
  100%
  6%
2011 2500501 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500241 11 0% 18% 45% 18% 9% 9%
2503702 15 0% 20% 47% 20% 0% 13%
2500501 30 10% 30% 47% 7% 0% 7%
2021 2500241 25 8% 4% 36% 48% 0% 4%
2503702 9 0% 0% 78% 22% 0% 0%
2500501 13 0% 0% 69% 31% 0% 0%
2020 2500241 14 0% 7% 43% 36% 0% 14%
2500501 27 7% 7% 67% 15% 0% 4%
2019 2500241 28 0% 14% 46% 32% 0% 7%
2500501 14 14% 14% 50% 21% 0% 0%
2018 2500241 14 7% 14% 21% 50% 0% 7%
2500501 30 3% 0% 43% 50% 0% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500241 21 0% 10% 57% 29% 5% 0%
2500501 21 0% 10% 52% 33% 0% 5%
1353 32 0% 50% 0% 0% 0% 50%
2016 2500241 24 0% 8% 67% 25% 0% 0%
2500501 26 8% 15% 35% 35% 0% 8%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500241 42 0% 17% 40% 33% 2% 7%
2500501 14 14% 7% 36% 36% 0% 7%
2014 2500241 23 9% 13% 48% 30% 0% 0%
2500501 25 0% 8% 56% 32% 0% 4%
2013 2500241 19 11% 5% 58% 26% 0% 0%
2500501 20 0% 0% 85% 15% 0% 0%
2012 2500241 20 10% 5% 20% 55% 5% 5%
2500501 18 0% 6% 39% 50% 0% 6%
2011 2500501 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%