Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500241 40
  78%
  100%
  22%
2503702 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500241 39
  90%
  100%
  10%
2500250 2
  100%
  100%
  0%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
2020 2500241 50
  90%
  100%
  10%
2500890 1
  100%
  100%
  0%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2019 2500241 46
  91%
  100%
  9%
2018 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500241 55
  93%
  100%
  7%
2500890 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500241 55
  93%
  100%
  7%
2500890 1
  100%
  100%
  0%
2500893 1
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500256 2
  100%
  100%
  0%
2500241 58
  88%
  96%
  9%
2500890 4
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500241 60
  92%
  100%
  8%
2500250 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500241 72
  89%
  100%
  11%
2013 2500241 68
  94%
  100%
  6%
2012 2500241 61
  93%
  100%
  7%
2011 2500241 52
  88%
  100%
  12%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500241 40 5% 0% 48% 25% 0% 23%
2503702 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500256 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500241 39 3% 3% 59% 26% 0% 10%
2500250 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2500501 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500239 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500241 50 4% 2% 54% 30% 0% 10%
2500890 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500501 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500241 46 4% 4% 63% 20% 0% 9%
2018 2500256 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500241 55 4% 0% 56% 33% 0% 7%
2500890 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500241 55 4% 0% 53% 36% 0% 7%
2500890 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500893 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500256 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500241 58 2% 2% 29% 55% 3% 9%
2500890 4 50% 25% 25% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500241 60 0% 7% 37% 48% 0% 8%
2500250 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2014 2500241 72 4% 8% 33% 43% 0% 11%
2013 2500241 68 4% 7% 34% 49% 0% 6%
2012 2500241 61 5% 5% 33% 51% 0% 7%
2011 2500241 52 4% 4% 48% 33% 0% 12%