Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 56 82.143% 100% 17.857%
2021 43 65.116% 100% 34.884%
2020 64 85.938% 91.667% 6.25%
2019 56 76.786% 89.583% 14.286%
2018 60 75% 100% 25%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500241 50
  76%
  86%
  12%
2503702 56
  82%
  100%
  18%
2021 2500241 63
  83%
  91%
  10%
2503702 43
  65%
  100%
  35%
2020 2500241 60
  83%
  89%
  7%
2503702 64
  86%
  92%
  6%
2019 2500241 60
  77%
  94%
  18%
2503702 56
  77%
  90%
  14%
2018 2500241 68
  79%
  90%
  12%
2503702 60
  75%
  100%
  25%
2017 2500241 66
  76%
  93%
  18%
2016 2500241 73
  73%
  84%
  14%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500241 84
  65%
  79%
  17%
2014 2500241 85
  73%
  86%
  15%
2013 2500241 84
  83%
  92%
  10%
2012 2500241 85
  87%
  90%
  4%
2011 2500241 91
  86%
  94%
  9%
2010 2500241 84
  81%
  94%
  14%
2009 2500241 79
  87%
  97%
  10%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500241 50 2% 2% 22% 50% 12% 12%
2503702 56 4% 7% 48% 23% 0% 18%
2021 2500241 63 3% 2% 19% 59% 8% 10%
2503702 43 5% 0% 23% 37% 0% 35%
2020 2500241 60 3% 0% 28% 52% 10% 7%
2503702 64 2% 0% 39% 45% 8% 6%
2019 2500241 60 5% 0% 20% 52% 5% 18%
2503702 56 5% 4% 32% 36% 9% 14%
2018 2500241 68 1% 4% 24% 50% 9% 12%
2503702 60 5% 2% 30% 38% 0% 25%
2017 2500241 66 5% 2% 33% 36% 6% 18%
2016 2500241 73 1% 4% 19% 48% 14% 14%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500241 84 4% 1% 14% 46% 18% 17%
2014 2500241 85 1% 2% 25% 45% 12% 15%
2013 2500241 84 1% 2% 19% 61% 7% 10%
2012 2500241 85 2% 0% 32% 53% 9% 4%
2011 2500241 91 0% 1% 42% 43% 5% 9%
2010 2500241 84 2% 6% 40% 32% 5% 14%
2009 2500241 79 5% 8% 62% 13% 3% 10%