Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 39 97.436% 100% 2.564%
2021 35 100% 100% 0%
2020 35 88.571% 100% 11.429%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500241 23
  91%
  100%
  9%
2503702 39
  97%
  100%
  3%
2021 2500241 24
  92%
  100%
  8%
2503702 35
  100%
  100%
  0%
2020 2500241 25
  100%
  100%
  0%
2503702 35
  89%
  100%
  11%
2019 2500241 24
  88%
  95%
  8%
2018 2500241 27
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 2500241 22
  91%
  100%
  9%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500241 31
  97%
  100%
  3%
2015 2500241 34
  97%
  100%
  3%
2014 2500241 38
  95%
  100%
  5%
2013 2500241 24
  92%
  100%
  8%
2012 2500241 26
  92%
  96%
  4%
2011 2500241 1
  0%
  0%
  100%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500241 23 9% 39% 30% 13% 0% 9%
2503702 39 3% 13% 44% 38% 0% 3%
2021 2500241 24 8% 33% 25% 25% 0% 8%
2503702 35 0% 29% 40% 31% 0% 0%
2020 2500241 25 12% 44% 36% 8% 0% 0%
2503702 35 0% 31% 29% 29% 0% 11%
2019 2500241 24 4% 29% 50% 4% 4% 8%
2018 2500241 27 4% 44% 41% 11% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500241 22 5% 32% 27% 27% 0% 9%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2016 2500241 31 6% 16% 42% 32% 0% 3%
2015 2500241 34 3% 3% 47% 44% 0% 3%
2014 2500241 38 5% 11% 42% 37% 0% 5%
2013 2500241 24 4% 13% 38% 38% 0% 8%
2012 2500241 26 4% 23% 31% 35% 4% 4%
2011 2500241 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%