Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 9 100% 100% 0%
2021 14 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500241 23
  70%
  89%
  22%
2503702 9
  100%
  100%
  0%
2021 2500241 17
  94%
  94%
  0%
2503702 14
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500241 19
  89%
  100%
  11%
2019 2500241 19
  95%
  100%
  5%
2018 2500241 20
  95%
  95%
  0%
2017 2500241 8
  100%
  100%
  0%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2016 2500241 12
  100%
  100%
  0%
2015 2500241 18
  100%
  100%
  0%
2014 2500241 18
  100%
  100%
  0%
2013 2500241 6
  100%
  100%
  0%
2012 2500241 6
  100%
  100%
  0%
2011 2500241 2
  50%
  50%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500241 23 4% 0% 30% 35% 9% 22%
2503702 9 0% 11% 67% 22% 0% 0%
2021 2500241 17 12% 12% 35% 35% 6% 0%
2503702 14 0% 7% 71% 21% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500241 19 5% 16% 53% 16% 0% 11%
2019 2500241 19 5% 0% 63% 26% 0% 5%
2018 2500241 20 5% 5% 60% 25% 5% 0%
2017 2500241 8 13% 13% 50% 25% 0% 0%
1353 48 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2016 2500241 12 8% 25% 25% 42% 0% 0%
2015 2500241 18 6% 39% 56% 0% 0% 0%
2014 2500241 18 6% 22% 44% 28% 0% 0%
2013 2500241 6 0% 50% 33% 17% 0% 0%
2012 2500241 6 17% 33% 33% 17% 0% 0%
2011 2500241 2 0% 0% 0% 50% 50% 0%