Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500241 1
  100%
  100%
  0%
2500251 70
  99%
  100%
  1%
2503702 1
  100%
  100%
  0%
2021 2500251 64
  94%
  97%
  3%
2020 2500241 1
  100%
  100%
  0%
2500251 65
  91%
  100%
  9%
2019 2500251 64
  97%
  100%
  3%
2500890 1
  100%
  100%
  0%
2018 2500251 65
  97%
  97%
  0%
2017 2500241 4
  100%
  100%
  0%
2500251 67
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500241 1
  100%
  100%
  0%
2500251 63
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500251 67
  96%
  100%
  4%
2500890 2
  100%
  100%
  0%
2014 2500251 65
  92%
  97%
  5%
2013 2500251 62
  95%
  100%
  5%
2012 2500251 60
  98%
  100%
  2%
2011 2500251 70
  93%
  98%
  6%
2010 2500251 80
  95%
  100%
  5%
2009 2500251 61
  85%
  90%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500241 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500251 70 4% 4% 80% 10% 0% 1%
2503702 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500251 64 5% 0% 45% 44% 3% 3%
2020 2500241 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500251 65 5% 14% 62% 11% 0% 9%
2019 2500251 64 5% 0% 31% 61% 0% 3%
2500890 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500251 65 5% 2% 49% 42% 3% 0%
2017 2500241 4 0% 25% 50% 25% 0% 0%
2500251 67 4% 21% 64% 7% 0% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500241 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500251 63 5% 29% 62% 2% 0% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500251 67 4% 21% 46% 24% 0% 4%
2500890 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2014 2500251 65 5% 29% 52% 6% 3% 5%
2013 2500251 62 5% 31% 50% 10% 0% 5%
2012 2500251 60 5% 30% 58% 5% 0% 2%
2011 2500251 70 4% 26% 56% 7% 1% 6%
2010 2500251 80 5% 6% 61% 23% 0% 5%
2009 2500251 61 3% 11% 36% 34% 10% 5%