Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503702 1
  100%
  100%
  0%
2501913 1
  100%
  100%
  0%
2502533 2
  100%
  100%
  0%
2020 2501913 2
  100%
  100%
  0%
2502533 5
  100%
  100%
  0%
2502758 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2018 2501913 2
  50%
  100%
  50%
2501857 1
  100%
  100%
  0%
2502533 1
  100%
  100%
  0%
2500247 1
  100%
  100%
  0%
2016 2500241 1
  100%
  100%
  0%
2501913 1
  100%
  100%
  0%
2502533 3
  67%
  100%
  33%
2015 2500243 1
  100%
  100%
  0%
2501857 1
  100%
  100%
  0%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
2014 2501913 1
  100%
  100%
  0%
2502533 2
  100%
  100%
  0%
2502758 1
  100%
  100%
  0%
2013 2500244 2
  100%
  100%
  0%
2502533 1
  100%
  100%
  0%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
2500240 1
  100%
  100%
  0%
2012 2500243 1
  100%
  100%
  0%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2500247 3
  100%
  100%
  0%
2500240 1
  100%
  100%
  0%
2501933 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503702 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501913 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2502533 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2020 2501913 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2502533 5 20% 40% 20% 20% 0% 0%
2502758 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2501913 2 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2501857 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2502533 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500247 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2016 2500241 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501913 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2502533 3 33% 0% 33% 0% 0% 33%
2015 2500243 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501857 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500239 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2014 2501913 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2502533 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2502758 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2013 2500244 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502533 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500248 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500240 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2012 2500243 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500246 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500247 3 0% 33% 33% 33% 0% 0%
2500240 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501933 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%