Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 57 78.947% 90% 12.281%
2021 42 69.048% 100% 30.952%
2020 60 93.333% 98.246% 5%
2019 53 86.792% 97.872% 11.321%
2018 61 85.246% 91.228% 6.557%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503702 57
  79%
  90%
  12%
2021 2503702 42
  69%
  100%
  31%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2503702 60
  93%
  98%
  5%
2019 2503702 53
  87%
  98%
  11%
2018 2503702 61
  85%
  91%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503702 57 5% 9% 25% 40% 9% 12%
2021 2503702 42 2% 5% 19% 43% 0% 31%
1353 16 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2020 2503702 60 3% 5% 27% 58% 2% 5%
2019 2503702 53 4% 6% 30% 47% 2% 11%
2018 2503702 61 3% 7% 36% 39% 8% 7%