Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 61 81.967% 86.207% 4.918%
2021 44 50% 62.857% 20.455%
2020 61 83.607% 87.931% 4.918%
2019 54 79.63% 86% 7.407%
2018 54 70.37% 82.609% 14.815%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503702 61
  82%
  86%
  5%
2504394 27
  96%
  100%
  4%
2021 2503702 44
  50%
  63%
  20%
2020 2503702 61
  84%
  88%
  5%
2019 2503702 54
  80%
  86%
  7%
2018 2503702 54
  70%
  83%
  15%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503702 61 2% 11% 28% 41% 13% 5%
2504394 27 11% 4% 30% 52% 0% 4%
2021 2503702 44 5% 2% 9% 34% 30% 20%
2020 2503702 61 5% 2% 28% 49% 11% 5%
2019 2503702 54 6% 6% 31% 37% 13% 7%
2018 2503702 54 2% 7% 13% 48% 15% 15%