Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 59 71.186% 89.362% 20.339%
2021 42 40.476% 80.952% 50%
2020 60 80% 94.118% 15%
2019 54 81.481% 95.652% 14.815%
2018 55 63.636% 83.333% 23.636%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503702 59
  71%
  89%
  20%
2504394 26
  62%
  84%
  27%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2503702 42
  40%
  81%
  50%
2020 2503702 60
  80%
  94%
  15%
2019 2503702 54
  81%
  96%
  15%
2018 2503702 55
  64%
  83%
  24%
1353 16
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503702 59 3% 5% 29% 34% 8% 20%
2504394 26 4% 12% 23% 23% 12% 27%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2503702 42 2% 5% 10% 24% 10% 50%
2020 2503702 60 3% 10% 35% 32% 5% 15%
2019 2503702 54 6% 13% 33% 30% 4% 15%
2018 2503702 55 2% 2% 16% 44% 13% 24%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 0%