Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 40 50% 52.632% 5%
2021 46 86.957% 95.238% 8.696%
2020 25 80% 90.909% 12%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503702 40
  50%
  53%
  5%
2021 2503702 46
  87%
  95%
  9%
1355 28
  100%
  100%
  0%
2020 2503702 25
  80%
  91%
  12%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503702 40 0% 5% 15% 30% 45% 5%
2021 2503702 46 4% 7% 30% 46% 4% 9%
1355 28 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 2503702 25 0% 4% 40% 36% 8% 12%