Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 26 42.308% 50% 15.385%
2021 61 80.328% 87.5% 8.197%
2020 51 54.902% 66.667% 17.647%
2019 35 65.714% 85.185% 22.857%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503702 26
  42%
  50%
  15%
2504394 1
  0%
  0%
  0%
2021 2503702 61
  80%
  88%
  8%
2020 2503702 51
  55%
  67%
  18%
2019 2503702 35
  66%
  85%
  23%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503702 26 8% 0% 4% 31% 42% 15%
2504394 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2503702 61 3% 5% 28% 44% 11% 8%
2020 2503702 51 2% 2% 14% 37% 27% 18%
2019 2503702 35 6% 3% 14% 43% 11% 23%