Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 19 89.474% 94.444% 5.263%
2021 46 95.652% 100% 4.348%
2020 46 89.13% 97.619% 8.696%
2019 41 85.366% 100% 14.634%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503702 19
  89%
  94%
  5%
2021 2503702 46
  96%
  100%
  4%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2020 2503702 46
  89%
  98%
  9%
2019 2503702 41
  85%
  100%
  15%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503702 19 11% 0% 16% 63% 5% 5%
2021 2503702 46 0% 7% 30% 59% 0% 4%
2501907 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501801 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500239 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2020 2503702 46 4% 4% 20% 61% 2% 9%
2019 2503702 41 5% 2% 24% 54% 0% 15%