Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 40 90% 90% 0%
2021 43 93.023% 95.238% 2.326%
2020 31 80.645% 89.286% 9.677%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503702 40
  90%
  90%
  0%
2021 2503702 43
  93%
  95%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2503702 31
  81%
  89%
  10%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503702 40 0% 0% 25% 65% 10% 0%
2021 2503702 43 5% 2% 23% 63% 5% 2%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2503702 31 3% 0% 23% 55% 10% 10%